סוכן ביבוא אישי של רכב חויב בפיצוי בגין הצהרה כוזבת
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ

סוכן ביבוא אישי של רכב חויב בפיצוי בגין הצהרה כוזבת

בית המשפט ציין, כי החברה היא זו שסיפקה לרוכשים את החשבונית המזויפת במחיר הנמוך. אולם הוסיף כי הרוכשים, אשר עוסקים בתחום הרכב, בחרו לעצום עיניהם ולא התעניינו כיצד מושגת עבורם ה״הנחה״ המשמעותית במחיר הרכבים
עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, חן בן חיון / 06.08.20 / 09:23
סוכן ביבוא אישי של רכב חויב בפיצוי בגין הצהרה כוזבת
06.08.20
סוכן ביבוא אישי של רכב חויב בפיצוי בגין הצהרה כוזבת

עובדות המקרה: חברת סי קלאס מוטורס בע״מ עוסקת במכירת רכבים ורכישת רכבים המיובאים לישראל עבור לקוחות החברה ביבוא אישי, כאשר מר חי נחמיאס הוא בעל מניותיה ומנהלה.

 

שני רוכשי רכב פנו לחברה, על מנת שתרכוש ותייבא עבורם רכבי יוקרה מתוצרת מרצדס דגם CL-500 ו-200E וכן, רכב ספורט מתוצרת ריינג׳ רובר. בעקבות חקירה שביצעה רשות המסים, נדרשו הרוכשים לשלם בגין ייבוא הרכבים תוספת מסי יבוא, היות ועל פי הנטען, המחיר המוצהר של הרכבים איננו תואם את מחירי הרכישה בפועל. בעקבות ממצאים אלה, נדרש אחד הרוכשים לשלם תוספת מסי ייבוא בסכום של 272,783 שקל עבור מרצדס דגם CL-500, וסכום של 262,822 שקל עבור רכב הריינג׳ רובר ספורט, והרוכש השני נדרש לשלם תוספת מסי יבוא בסכום של 121,042 שקל בגין רכב מרצדס מדגם 200E.

 

טענות הצדדים: לטענת רוכשי הרכבים, פעולותיו של בעל החברה נועדו להונות אותם, ולכן יש לחייבו באופן אישי בתשלום מסי היבוא, בדרך של הטלת אחריות אישית, בהיותו מי שבפועל הונה אותם.

 

בנוסף נטען על ידי הרוכשים כי נדהמו מן העובדה שהוגשו בשמם חשבוניות מזויפות בדבר הסכום בו נרכשו הרכבים, וכי האחריות בגין ״מחדל״ החשבוניות רובצת לפתחם של החברה ובעליה בשל העובדה, כי הם אלה שמסרו לידי רשות המסים את חשבונות הספק, אשר ככל הנראה היו מזויפים.

 

עוד נטען על ידם, כי הם רכשו מהחברה את הרכבים בסכום הכולל את מלוא עלות הרכב, כולל מסי היבוא. בהתאם לכך טענו כי היות והצדדים סיכמו על מחיר כולל עבור הרכבים, אזי האחריות לשאת בהפרש מסי היבוא הוא על החברה ובעליה, אשר הפרו את ההסכמות בין הצדדים.

 

מנגד, טען בעל החברה, כי אין כל יריבות בינו לבין רוכשי הרכבים, שכן ההתקשרות בהסכמים לייבוא הרכבים היא בין הרוכשים לבין החברה, וכי התביעה הוגשה נגדו בחוסר תום לב, במטרה להפעיל עליו לחץ פסול. מטעמה של החברה נטען, כי יבוא הרכבים נעשה על ידי הרוכשים, שהם יבואני הרכב, תוך שהם נעזרים בשירותיה של החברה. לפיכך, האחריות לתשלום מלוא מסי היבוא חלה עליהם, שהם החייבים בתשלום המס על-פי חוק.

עוד נטען על ידי החברה, כי על-פי האמור בהסכם בין הצדדים, רכיב המסים הכלול בתשלום שביצעו הרוכשים עבור הרכבים, הוא סכום המסים ביום העסקה, וכי ככל שהוא משתנה על הרוכשים לשאת בתשלום בגין התוספת.

 

דיון: המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לשאלה האם יש מקום לכך שהחברה תפצה את רוכשי הרכבים במלוא תוספות מסי היבוא ששולמו על ידם, בין לאור ההסכמים בין הצדדים, ובין בשים לב לטענה שבוצעה תרמית כלפיהם וכלפי המכס, בכך שהוצגו מצגי שווא בכל הקשור למחירי הרכישה של הרכבים.

 

מחלוקת נוספת מתייחסת לטענת הרוכשים, ולפיה יש להטיל אחריות אישית על בעל החברה, שכן לטענתם הוא הרוח החיה שעומדת מאחורי החברה, והוא זה שעל פי הטענה ביצע את המרמה כלפי המכס בהצגת החשבוניות המזויפות, ובהן המחירים הנמוכים של הרכבים.

בית המשפט קבע כי הרוכשים לא הוכיחו כי נעשה שימוש פסול בחברה על-מנת להונות אותם, וכי טענתם בדבר הטלת אחריות אישית על בעל החברה היא כללית ולא מפורטת, ועל-כן איננה מצדיקה במקרה הטלת אחריות שכזו.

 

בית המשפט ציין כי בעל החברה לא אמר אמת בעדותו, כאשר טען כי החברה רכשה את הרכבים עבור הרוכשים במחירים שהוצהרו למכס. בהתאם לכך, בית המשפט קבע, כי המחיר האמיתי של הרכבים הוא בהתאם למחיר שמופיע בחשבוניות שהוצגו לרוכשים בחקירתם ברשות המכס.

 

בית המשפט קבע בהקשר לשאלה מי הוא היבואן, כי יבוא של רכב בדרך זו הוא יבוא אישי של הרוכשים, והם האחראים אל מול רשות המכס בתשלום מסי היבוא.

 

בית המשפט ציין, כי החברה היא זו שסיפקה לרוכשים את החשבונית המזויפת במחיר הנמוך. אולם הוסיף בית המשפט, כי הרוכשים, אשר עוסקים בתחום הרכב, וביצעו מספר עסקאות יבוא, בין היתר עם החברה, בחרו לעצום עיניהם ולא התעניינו כלל כיצד מושגת עבורם ה״הנחה״ המשמעותית במחיר הרכבים. בית המשפט הגיע לכלל מסקנה וקבע בהתאם לכך, כי בנסיבות אלה, לכל אחד מן הצדדים ״אשם תורם״ לכך שבסופו של יום יובאו הרכבים עם הצהרה כוזבת בדבר מחירי הרכישה שלהם. על כן, בית המשפט קבע, שעל החברה לשאת באחריות משותפת יחד עם הרוכשים לתשלום תוספת מסי היבוא.

 

סוף דבר: בית המשפט קיבל באופן חלקי את תביעתם של הרוכשים כנגד החברה, וחייב את החברה לשלם לרוכש אחד סך של 207,176 שקל ולרוכש השני סך של 40,525 שקל.   

 

תא (אשד׳) 62192-03-16 זכריאת חוגה נ׳ חי נחמיאס. בפני כבוד השופט יהודה ליבליין. פסק דין מיום 22.6.2020. [ב״כ הצדדים: לרוכשים – עו״ד א׳ תוסיה כהן; לחברה ובעל החברה – עו״ד א׳ שור]. הכותבים עוסקים בדיני מכס, יבוא ויצוא וסחר בינלאומי.

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו״ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי וסגן ראש מחלקת מיסים. בדוא״ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

 

 

מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.09.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.422 +0.322
אירו 4.0359 -0.387
ליש"ט 4.4184 -0.029
100 יין 3.267 +0.706
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
הרשם לקבלת הטבות ועדכונים