הסטוריה
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ

הסטוריה

תואם החלה לפעול ב-1975 כחברה המתמחה במימון ובליווי משקים בתנועה הקיבוצית המאוחדת בהליכי יבוא חומרי גלם וציוד לתעשייה. במרוצת השנים הפכה תואם לחברה החוץ בנקאית הגדולה בישראל למימון שרשרת אספקה
הסטוריה
הסטוריה

תואם החלה לפעול ב-1975 כחברה המתמחה במימון ובליווי משקים בתנועה הקיבוצית המאוחדת בהליכי יבוא חומרי גלם וציוד לתעשייה. תואם שהייתה בבעלות קיבוצי התק"ם סייעה לקיבוצים לבצע  "מהפכה תעשייתית". בקיבוצים רבים הוקמו מפעלים ונדרשו ידע ויכולות בתחומי הייבוא והיצוא וסיוע מימוני. מיקומם של מרבית הקיבוצים בפריפריה הקשה על גיוס כוח אדם מתמחה בתחום שרשרת האספקה. בשנים אלו תואם היוותה גורם מרכזי במתן יכולת לקיבוצים להקים מפעלים שהפכו במרוצת השנים לנדבך מרכזי  בכלכלתם.   

במרוצת השנים הפכה תואם לחברה החוץ בנקאית הגדולה בישראל למימון שרשרת אספקה והיא מסייעת למאות מפעלים במימון תהליכי הייבוא. 

בתחילת שנות ה 2000 התאחדו התנועות הקיבוציות ולקבוצת הקיבוצים הבעלים הצטרפו גם קיבוצי הקיבוץ הארצי (השומר הצעיר) ומשקי הקיבוץ הדתי שחלקם החלו לפעול במסגרת תואם .השינויים שחלו בתעשייה הישראלית בשנים האחרונות הביאו את תואם לבחון כיצד ניתן לסייע בהמשך הפעילות התעשייתית של ייצור סחורות בישראל . כמשרתי התעשייה וכחלק ממנה אנו רואים את הסיוע למפעלים כחלק משמעותי מייעודנו. 

כחלק מראייה אסטרטגית רחבה ומתוך מטרה להעניק ללקוחותיה פתרונות מלאים לשרשרת האספקה, החליטה תואם להרחיב את פעילותה בתחום השילוח ועמילות המכס. 

אל קבוצת תואם הצטרפו-Toam Logistics LTD  TLI  - נציגתKeery Logisticsו J.F.Hillebrand בישראל ו TFC- Toam Forwarding & Customs Clearance LTD (לשעברחברת רפאל כץ ושוות' עמילות מכס בע"מ) והחברות הבנות שלה (סיוונית שילוח בינלאומי בע"מ ועד גד שילוח בינלאומי בע"מ). 

הידע והיכולת הייחודית המתבססת על תוכנת מחשב יחידה במינה בישראל המאפשרת לנו לחבר בין פעולות לוגיסטיות לבין פעולות כספיות של תשלומים לספקים בחו"ל, כולל פתיחת מכתבי אשראי ומימון המלאי עומדת כיום לרשות כל מפעל ו/או יבואן המתאים לעבודה עם תואם.  אנו עומדים לרשות מפעלי תעשיה  מסורתית ועילית לסיוע בכל  תחומי הפעילות בהם אנו עוסקים  אנו מציעים תוכניות מימון מיוחדות לכל הנדרש למימון שרשרת אספקה . 

 

מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.09.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.422 +0.322
אירו 4.0359 -0.387
ליש"ט 4.4184 -0.029
100 יין 3.267 +0.706
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
הרשם לקבלת הטבות ועדכונים